ITB Ultra Marathon 200 KM

Jakarta - Bandung 12 Oktober 2019um019-2.jpg

um020-2.jpg

um021-2.jpg

um022-2.jpg

um023.jpg

um024.jpg

um025.jpg

um025a-2.jpg

um025b-2.jpg

um026.jpg

um027.jpg

um028.jpg

um029.jpg

um030.jpg

um031.jpg

um032.jpg

um033.jpg

um034.jpg

um035.jpg

um036.jpg

um037.jpg

um038.jpg

um039.jpg

um040-ws6.jpg

um041.jpg

um042.jpg

um043.jpg

um044-ws6.jpg

um045-ws5.jpg

um046.jpg

um047.jpg

um048.jpg

um049.jpg

um050.jpg

um051.jpg

um052.jpg

um053.jpg

um054-ws2.jpg

um055-harwis-baranangsiang.jpg

um056-check point 2-km 93.jpg

um057-harmis sampai ws6.jpg

um058-iwan bungsu masuk ws6.jpg

um059-faizi start dari ws6.jpg

um060-vicky start dari ws6.jpg

um061-ws6.jpg

um062-ws7.jpg

um063-ws7.jpg

um064.jpg

um065-team support.jpg

um066-ws7-team support.jpg

um067-ws7.jpg

um068-hotel bydiel.jpg

um069-ws9.jpg

um070-ws11-nasiliwet bu nurul.jpg

um071-ws12-sate maranggi mang keuyeup.jpg

um072-check poit 3 km 155.jpg

um073.jpg

um074-ws9 sanggabuana.jpg

um075.jpg

um076-ws9-marlinda.jpg

um077-ws1.jpg

um078-ws1.jpg

um079.jpg

um080-checkpoint 2km 93.jpg

um081.jpg

um082.jpg

um083-ws9.jpg

um084-ws9.jpg

um085-ws9.jpg

um086-ws9.jpg

um087-ws9.jpg

um088-ws10.jpg

um089-seno.jpg

um090.jpg

um091.jpg

um092.jpg

um093-ws10.jpg

um094-ws10-seno ke iping.jpg

um095-ws10.jpg

um096-ws10-iping,maman.jpg

um097-ws12-iping ke raman.jpg

um098.jpg

um099.jpg

um100.jpg

um101.jpg

um102.jpg

um103.jpg

um104.jpg

um105-2.jpg

um106-2-checkpoint 3 km 155.jpg

um107-2-shentu ke setiabudi.jpg

um108-2.jpg

um109-2.jpg